Články od Červenec 2016

1 položka

Ks. sen. Bogusław Kokotek nie żyje

autor: Pastor

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 24 lipca 2016 zmarł ks. Bogusław Kokotek, senior Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W., długoletni pastor zboru w Czeskim Cieszynie Na Niwach. Pogrzeb ks. sen. Bogusława Kokotka odbędzie się w piątek 29 lipca 2016 o godzinie 15:00 z kościoła ewangelickiego w Trzyńcu. Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we […]