Cz. 2 / Wykład na podstawie II. Księgi Mojżeszowej 27:20-30:10 o znaczeniu elementów Przybytku Pana:

oliwa do menory, Aaron, kapłani i szaty, płaszcz, efod, zawój, szata z bisioru, pas, spodnie, naramiennik, napierśnik, Urim i Tumim, diadem, wyświęcenie Aarona i kapłanów, ofiara codzienna, ofiarnica do spalania kadzidła (cz. 2)

Dołączona jest do pobrania prezentacja używana przez wykładowcę, wyraźnie wspomagająca głębsze zrozumienie wykładu z nagrania.