Czekając na dobrego pasterza, Dzień zborowy, Kazimierz Kazik Barczuk