O tożsamości chrześcijanina w Chrystusie w porównaniu z tym co oferuje świat.