Przed przyjściem Mesjasza, Dzień zborowy, Kazimierz Kazik Barczuk