Cz. 1 / Wykład na podstawie II. Księgi Mojżeszowej 25:1 – 27:19 o znaczeniu elementów Przybytku Pana:

Dary na budowę Namiotu Obecności, Skrzynia, Stół, Menora, Namiot Obecności, Zasłony, Deski-kantówki-słupy, Zasłona w miejscu Najświętszym, Ofiarnica na dziedzińcu, Dziedziniec. (cz. 1)

Dołączona jest do pobrania prezentacja używana przez wykładowcę, wyraźnie wspomagająca głębsze zrozumienie wykładu z nagrania.