Dwaj budowniczowie: dwie katastrofy i dwa błogosławieństwa

Izajasz 29,13-16 | Jakub 1,22-27 | Tekst kazania: Mateusz 7,24-27 Sexagesimae – 2 przed Postem, 19. 2. 2017, Cz. Cieszyn – Niwy 1.     „Każdy” Jedno z pierwszych słów naszego tekstu sugeruje, że chodzi tutaj o uniwersalnie prawdziwe stwierdzenie dotyczące każdego, kto „słucha” słów Jezusa. Z tego tekstu wynikają tylko dwie alternatywy: Wielka zachęta: gdy słuchasz i […]

Objawienie Jezusa Chrystusa na końcu czasów (cz. 3)

autor:

Nagranie zawiera rozwinięcie opisu listów do siedmiu zborów według Księgi Objawienia Jana, włącznie z napomnieniami i obietnicami owych siedmiu zborów w odniesieniu do stanu naszego życia. Dołączona jest do pobrania prezentacja używana przez wykładowcę, wyraźnie wspomagająca głębsze zrozumienie wykładu z nagrania.

Znaczenie elementów Przybytku Pana (cz. 2)

autor:

Cz. 2 / Wykład na podstawie II. Księgi Mojżeszowej 27:20-30:10 o znaczeniu elementów Przybytku Pana: oliwa do menory, Aaron, kapłani i szaty, płaszcz, efod, zawój, szata z bisioru, pas, spodnie, naramiennik, napierśnik, Urim i Tumim, diadem, wyświęcenie Aarona i kapłanów, ofiara codzienna, ofiarnica do spalania kadzidła (cz. 2) Dołączona jest do pobrania prezentacja używana przez […]

Żywe, skuteczne, przenikające – Słowo Boże

autor:

Izajasz 55,6-11 | Łukasz 8,4-8 | Tekst kazania: Hebrajczyków 4,12-13 “Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;13I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami […]

Znaczenie elementów Przybytku Pana (cz. 1)

autor:

Cz. 1 / Wykład na podstawie II. Księgi Mojżeszowej 25:1 – 27:19 o znaczeniu elementów Przybytku Pana: Dary na budowę Namiotu Obecności, Skrzynia, Stół, Menora, Namiot Obecności, Zasłony, Deski-kantówki-słupy, Zasłona w miejscu Najświętszym, Ofiarnica na dziedzińcu, Dziedziniec. (cz. 1) Dołączona jest do pobrania prezentacja używana przez wykładowcę, wyraźnie wspomagająca głębsze zrozumienie wykładu z nagrania.