• Szkółka niedzielna
 • Religie w szkołach
 • Konfirmacja
 • Dorost
 • Młodzież

Spotkanie: niedziela 9.00 godz.
(tzn. zawsze podczas nabożeństwa)
Szkółka niedzielna odbywa się zawsze w języku polskim oraz czeskim bez względu na język nabożeństwa.
Spotkania są prowadzone przez grupę wolontariuszy spośród członków zboru. Dzieci uczą się poprzez gry, zabawy, pieśni oraz historie biblijne poznawać Boga i Jego Słowo.

Strony szkółki niedzielnej

Nasza parafia zapewnia naukę religii w poniższych przedszkolach, szkołach podstawowych, i szkołach średnich:

     • polska PS, Havlíčkova, Cz. Cieszyn
     • polskie przedszkole przy ul. Akátovej
     • polskie przedszkole przy ul. Hrabinskiej
     • polskie przedszkole przy ul. Moskevskiej
     • czeski przedszkole przy ul. Dukelskiej
     • polskie przedszkole i SP w Sibicy
     • polska SP w Ropicy
     • polskie Gimnazjum, Havlíčkova, Cz. Cieszyn

Dla bliższych informacji (miejsce, czas) prosimy popatrzeć na tablice informacyjne w szkołach lub zapytać w kancelarii zboru.

Rybka

Serdecznie zapraszamy osoby, które zostały ochrzczone jako dzieci do potwierdzenia przymierza chrztu poprzez osobiste wyznanie. Dla dzieci w wieku 12-14 lat jest przeznaczone jednoroczne nauczanie, które trwa w przeciągu roku szkolnego. Informacje dotyczące możliwości zgłoszenia dziecka do nauki konfirmacyjnej można zaczerpnąć w kacelarii zboru lub na tych oto stronach, najlepiej już podczas wakacji letnich.

Nauka konfirmacyjna 2013/14: informacje i zgłoszenie do pobrania.  

W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Błogosławiony Tyś, Panie. Naucz mię ustaw twoich! (Psalm 119,11-12) 

Dorost

 

Regularne spotkania: piątek 16.30 (boczna salka  kościoła)

 

 

Z całego serca szukam ciebie. Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich. (Psalm 119,10) 


 

Regularne spotkania: piątek 16.30 (sala pod kościołem)

 

 

 

Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. (Psalm 119,9)

Dla dorosłych

 • Godziny biblijne
 • Spotkania kobiet

Niedziela 15.00 – sala pod kościołem

Wtorek

 • Ropica – Dom św. Józefa: 2 wtorek w miesiącu, 13.30
 • Ropica – szkoła: 3 wtorek w miesiącu, 16.00
 • Dom opieki Sokolovská: wtorek 15.30 (usługują na zmianę przedstawiciele różnych kościołów w Cz. Cieszynie)
 • Szpital Czeski Cieszyn: wtorek 16.30  (usługują na zmianę przedstawiciele różnych kościołów w Cz. Cieszynie)

Środa

 • Dolny Żuków – Dom kultury: środa 17.00
 • Ropica – Za lasem: 2 środa w miesiącu 17.00 (w porze zimowej 16.00)

Piątek

 • Mistrzowice – była szkoła: 1 i 3 piątek w miesiącu 19.00 (w porze zimowej 18.00)
 • Dom opieki Kysucká (Sibica) : 1 piątek miesiąca 15.00

Regularne spotkania kobiet odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 16.00 w sali pod kościołem.