Pro děti a mládež

 • Nedělní besídka
 • Náboženství ve školách
 • Konfirmace
 • Dorost
 • Mládež

Každou neděli v 9.00 hod.
(tj. vždy během bohoslužeb)
Koná se vždy v polském i českém jazyce, bez ohledu na jazyk bohoslužeb.
Setkání vedou dobrovolníci z řad členů sboru. Boha a jeho Slovo se učí poznávat  skrze hry, soutěže, písně a biblické příběhy.

Web nedělní besídky

Náš sbor zajišťuje výuku náboženství na těchto mateřských, základních a středních školách:

     • polská ZŠ, ul. Havlíčkova, Č. Těšín
     • polská MŠ na ul. Akátové
     • polská MŠ na ul. Hrabinské
     • polská MŠ na ul. Moskevské
     • česká MŠ na ul. Dukelské
     • polská MŠ a ZŠ ve Svibici
     • polská ZŠ v Ropici
     • polské gymnázium, ul. Havlíčkova,  Č. Těšín

Pro bližší informace ohledně místa a času jednotlivých hodin sledujte, prosím, informace na školních nástěnkách nebo se informujte ve sborové kanceláři.

Rybka

Ty, kteří byli pokřtěni jako děti, zveme k potvrzení křestní smlouvy skrze osobní vyznání. Pro děti ve věku 12-14 let je určeno roční vyučování, které probíhá během školního roku. Informace ohledně možnosti přihlášení dítěte ke konfirmační nauce jsou k dispozici v kanceláři sboru nebo na těchto stránkách, a to vždy před začátkem školního roku.

Konfirmační výuka 2013/14: informace  a přihlášky ke stažení.  

Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. (Psalm 119,11-12) 

Dorost

 

Pravidelná setkání: pátek 16.30 (boční sálek  kostela)

 

 

Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. (Žalm 119,9) 

 

Pravidelná setkání: pátek 16.30 (sál pod kostelem)

 

 

 

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. (Žalm 119,9) 

Pro dospělé

 • Biblické hodiny
 • Setkání žen


Neděle 15.00 – sál pod kostelem

Úterý

 • Ropice – Dům sv. Josefa: 2 úterý v měsíci, 13.30
 • Ropice – škola: 3 úterý v měsíci, 16.00
 • Dům s pečovatelskou službou Sokolovská: úterý 15.30 (slouží střídavě zástupci různých církví v Č. Těšíně)
 • Nemocnice Český Těšín:úterý 16.30  (slouží střídavě zástupci různých církví v Č. Těšíně)

Středa

 • Dolní Žukov – Dům kultury: středa 17.00
 • Ropice – Za lesem: 2 středa v měsíci 17.00 (v zimním období v 16.00)

Pátek

 • Mistřovice – bývalá škola: 1 a 3 pátek v měsíci 19.00 (v zimním období v 18.00)
 • Dům důchodců Kysucká (Svibice) : 1 pátek v měsíci 15.00

Pravidelná setkání žen se konají každé první úterý v měsíci v 16.00 v sále pod kostelem