[CZ] Srdečně zveme na slavnostní ekumenické shromáždění těšínských sborů, které se bude konat v rámci Svátku tří bratří v neděli 11. 6. 2017 v 9.00 hod. v evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně. Tentokrát bude  věnované 500. výročí REFORMACE. Kázáním poslouží biskup Slezské církve evangelické a. v. Tomáš Tyrlík. V rámci bohoslužby zazní také prezentace na téma reformačních událostí a myšlenek, kterou uvede br. JUDr. Daniel Spratek. Ve společném zpěvu nás doprovodí chválící skupina z Církve bratrské. Těšíme se na společné uctívání Pána!

[PL] Zapraszamy serdecznie na uroczyste nabożeństwo ekumeniczne cieszyńskich zborów, które odbędzie się w ramach Święta Trzech Braci w niedzielę 11. 6. 2017 o godz. 9.00 w kościele ewangelickim Na Niwach w Czeskim Cieszynie. Tym razem nabożeństwo poświęcone będzie 500. rocznicy REFORMACJI. Kazanie wygłosi Biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego AW, ks. Tomáš Tyrlík. W ramach nabożeństwa zabrzmi również prezentacja na temat reformacyjnych wydarzeń i myśli, którą przedstawi br. JUDr. Daniel Spratek. Wspólny śpiew poprowadzi grupa uwielbiająca z Kościoła Braterskiego. Cieszymy się na wspólne uwielbianie Pana!