Křest
Křest se koná zpravidla v rámci bohoslužeb. V případě křtu dítěte je důležitý souhlas rodičů a ochota vyznat víru a slibovat věrnost ve výchově (alespoň jeden z rodičů). Při ohlášení křtu je třeba dohodnout termín rozhovoru rodičů a kmotrů s pastorem. V případě křtu dospělého je nutné osobní vyznání, kterému předchází individuální vyučování.

Sňatek

Manželství vnímáme jako celoživotní dar i závazek, proto nám záleží na dobré přípravě snoubenců. Z tohoto důvodu je třeba kromě vyřízení potřebných formalit domluvit také termíny rozhovorů s pastorem, a to nejpozději 2 měsíce před datem sňatku. Alespoň jeden z partnerů by měl být členem naší církve.

Pohřeb
I ve chvílích ztráty blízkých chceme být na blízku a pomoci Vám důstojně prožít smuteční obřad. V případě smutné události je třeba ještě před návštěvou pohřební služby dohodnout termín pohřbu na farním úřadě.

Večeře Páně

Společnou Večeři Páně slavíme každou první neděli v měsíci (v Postu a Adventu každou). Zváni jsou všichni ti, kteří vyznávají Krista jako svého Pána a Spasitele.

Konfirmace

Ti, kteří byli pokřtěni jako děti jsou zváni k potvrzení křestní smlouvy skrze osobní vyznání. Tomu předchází jednoleté vyučování. Informujte se o aktuálních možnostech pro vaše náctileté.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, kancelář sboru: