Kazatel: Martin Piętak

110 z/ze 20 položek

Dwaj budowniczowie: dwie katastrofy i dwa błogosławieństwa

Izajasz 29,13-16 | Jakub 1,22-27 | Tekst kazania: Mateusz 7,24-27 Sexagesimae – 2 przed Postem, 19. 2. 2017, Cz. Cieszyn – Niwy 1.     „Każdy” Jedno z pierwszych słów naszego tekstu sugeruje, że chodzi tutaj o uniwersalnie prawdziwe stwierdzenie dotyczące każdego, kto „słucha” słów Jezusa. Z tego tekstu wynikają tylko dwie alternatywy: Wielka zachęta: gdy słuchasz i […]

Żywe, skuteczne, przenikające – Słowo Boże

autor:

Izajasz 55,6-11 | Łukasz 8,4-8 | Tekst kazania: Hebrajczyków 4,12-13 “Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;13I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami […]

Judasz (cz. III): Od desperacji do nadziei

autor:
Judasz

Lekcja ST: Zachariasz 11,12-17 | Lekcja NT: Dzieje Apostolskie 1,15-22.25 | Kazanie: Dzieje Apostolskie 1,25  Na naszych spotkaniach z Judaszem natknęliśmy się na wiele analogii czy raczej przeciwstawieństw: 2 kasy (Judasz i Maria), 2 drogi (Judasz a Jezus), 2 pokutnicy (Judasz a Piotr), 2 drzewa i dwie śmierci (Judasz a Jezus), a może można by […]

Judasz (cz. II): Od zdrady do pokuty

autor:
Judasz

Pasja: Jan 18,1-14; 19,16-30 | Kazanie: Mateusz 27,3-10  Zdesperowani złem Jak to jest możliwe, że człowiek może być tak zły? Jak może ktoś chcieć usunąć dobrego człowieka, jakim był Jezus? Dlaczego 149 ludzi musi zginąć z powodu jednego zdesperowanego pilota, wychowanego w dobrej rodzinie, tego, który osiągnął prawie wszystko, co mógł i chciał (jak w […]

JUDASZ (cz. I): Od powołania do zdrady

autor:
Judasz

Lekcja: Hebrajczyków 2,10-18 | Ewangelia: Jan 13,1-15 | Kazanie: Jan 13,21-33  Co właściwie wiemy o Judaszu? W Nowym Testamencie jest on wspomniany 22 razy. Zaraz przy pierwszej wzmiance – w tekście o powołaniu Dwunastu – z dopiskiem „ten, który go zdradził” (Mt 10,4). Z tym dopiskiem niczym z nazwiskiem wspomniany jest 9 razy, ale dalsze 6 razy […]

Inna sprawiedliwość

autor:

Podobenství o dělnících na vinici (Matouš 20,1-16) Jde o pozoruhodné podobenství. Najdeme je pouze u Matouše. Je situováno v druhé polovině evangelia, během cesty do Jeruzaléma, během které Ježíš hovoří o dětech, o „církevní kázni“, o odpuštění, o manželství a o majetku. Následuje bezprostředně po rozhovoru na téma vztahu majetku a života věčného (srov. 19,16-30). Je […]

O Bożej i ludzkiej pamięci

autor:
Arka Noego

Gdy czytamy, że “Pan Bóg wspomniał na Noego”, to widocznie dlatego, że przedtem na niego zapomniał. Czasami wydaje nam się, że Pan Bóg jest zapominalski. Kazanie na temat tego, co się dzieje, gdy Pan Bóg “wspomni” na człowieka.

Kto to taki, żebym mógł w niego uwierzyć?

autor:

17. po Trójcy, 22. 9. 2013, Niwy Lekcja: Daniel 7,9-15 | Ewangelia: Rzymian 10,9-17 | Kazanie: Jan 9,35-41 Kto to jest Syn Człowieczy Dwa miesiące temu czytaliśmy początek tej historii: o ślepym od urodzenia, którego uzdrowił Jezus. Mówiłem wtedy o tom, jak Jezus zmienia spojrzenie na cierpienie człowieka. Cierpienie nie tylko jako boża kara, jako […]