Spolu se začátkem nového školního roku bude v našem sboru probíhat konfirmační výuka dětí. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři sboru (viz Přihláška – ke stažení na konci článku). Bude se konat vždy v pátek od 15.00 do ca. 16.30 hod. v prostorách evangelického kostela Na Nivách 1, Český Těšín.

[Wersja polska – patrz Ulotka do pobrania]

Program setkání bude obsahovat jednak vyučování a jednak také hry, aktivity, společný zpěv a sdílení. Součástí celého cyklu budou také dvě víkendovky v nedalekém okolí – na podzim a na jaře. První setkání se uskuteční 25. 9. 2015 v 15.00 hod. v sále pod kostelem.  Po hodinách konfirmační výuky jsou všichni konfirmandi srdečně zváni na (nepovinná) setkání dorostu (16.30-ca. 18.30).

Tuto konfirmační výuku si dovolujeme nabídnout všem dětem, které byly v naší církvi a sboru pokřtěny a nyní dosahují věku kolem 12-13 let. Při křtu jste jako rodiče spolu s kmotry před Bohem slíbili, že je budete vychovávat v upřímné víře a lásce k Bohu i k bližním. Je tomu už hezká řádka let a nyní přichází čas, kdy si má Vaše dítě samo ujasnit svůj vztah k Bohu, připomenout si význam vlastního křtu a prohloubit své znalosti ve věcech víry. A právě k tomu je určena konfirmační výuka. Srdečně zveme!

V případě zájmu můžete své dítě přihlásit doručením Přihlášky a to do neděle 20. 9. 2015 (včetně).

Pozvánka-přihláška na konfirmaci 2015-16 (leták)