Parafia Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czeskim Cieszynie, to przede wszystkim społeczeństwo chrześcijan, którzy…

 • wierzą w Trójjedynego Boga, Ojca, Syna (Jezusa Chrystusa) i Ducha Świętego;
 • uczą się żyć według Ewangelii Chrystusa i realizować przykazanie miłości wobec Boga i ludzi;
 • traktują Biblię jako podstawę wiary, nauczania i życia oraz jako natchnione Boże Słowo;
 • chcą wzrastać w poznaniu Boga poprzez studium Biblii, modlitwę i wspólne wielbienie Boga;
 • uczą dzielić się doświadczeniami z życia codziennego oraz życia wiary;
 • zachęcają się wzajemnie do służby chrześcijańskiej.

(Więcej na temat tego w co wierzymy, co wyznajemy i czego nauczamy – vide artykuły z kategorii Księgi wyznaniowe na stronach ogólno kościelnych.)

Czego można oczekiwać?

 • społeczność, która ma coś do zaoferowania wam i waszym dzieciom – program dla każdej generacji;
 • pomoc dotycząca zakresu wiary i życia;
 • nabożeństwa w formie z reguły klasycznego ewangelickiego (luterskiego) nabożeństwa z naciskiem na nauczanie biblijne i wspólny śpiew przy akompaniamencie organowym;
 • możliwość zakupu literatury chrześcijańskiej.

Cechy charakterystyczne dla naszego zboru to też …

 • fakt, że zbór jest z większej części polski;
 • fakt, że odnosimy się do spadku reformacji protestanckiej XVI w. i kontynuujemy zwłaszcza w tradycjach luterskich (Marcin Luter oraz inni);
 • skomplikowana historia zboru;

Według administracji…