Kazatel: I.J.B.

1118 z/ze 18 položek

Znaczenie Święta Szawuot i historii Rut

autor:

Nagranie zawiera wykład znaczenia Święta Szawuot na tle wydarzenia Pięćdziesiątnicy, następnie także przemierzy zawartych nie tylko z Narodem Wybranym, ale także z chrześcijanami z pogan na przykładzie historii Rut i ludzi wokoło niej.

Święto Chanuka i znaczenie światłości. Niewola Egipska i Mojżesz w drodze do powołania

autor:

Nagranie zawiera wykład znaczenia Święta Chanuka i na jego przykładzie również Światłości dla świata. Druga część wykładu opisuje historyczny zarys niewoli Egipskiej poprzez młodość Mojżesza do jego powołania.

Użyte teksty biblijne wypisane są w załączonych dwu “pdf” plikach z oryginalych prezentacji używanych przez wykładowcę. Możne je używać jako dodatek podczas słuchania wykładu.

Wykład przypowieści o winnicy oraz proroctw Jakuba i Józefa

autor:

Nagranie zawiera wykład kilka przypowieści, które biorą za przykład pracę na winnicy i przygotowanie do Królewskiego wesela. Druga część wykładu porusza proroctwa Jakuba dotyczące jego synów oraz obietnice zawarte w proroctwie Józefa.

Użyte teksty biblijne wypisane są w załączonym “pdf” pliku z oryginalnej prezentacji używanej przez wykładowcę. Można ją używać jako dodatek podczas słuchania wykładu.

Wykład ze spotkania kobiet

autor:

Nagranie opisuje miejsce kobiety w ciele Chrystusa w kontekście Jego ponownego przyjścia oraz często pomijane spojrzenie na relację męża i żony. Spojrzenie, które wskazuje jaką przestrzeń powinien mężczyzna stworzyć dla żony.

Wykład przypowieści o siewcy, ziarnu i chlebie

autor:

Części wykładu i użyte teksty biblijne:

1. przypowieść o siewcy – Mateusz 13:3-9; 18-23
2. przypowieść o dzikim zbożu – Mateusz 13:24-30; 36-43
3. przypowieść o ziarenku czarnej gorczycy – Mateusz 13:31-32
4. przypowieść o zakwasie i cieście na chleb – Mateusz 13:33-33
5. I rozmnożenie chleba – Mateusz 14:14-21
6. II rozmnożenie chleba – Mateusz 15:32-38
7. Jezus Chleb Życia – 6:22-35